Fosfaat

Meststof

Fosfaat (PO43-) is een vorm van fosfor. Samen met nitraat (NO3-) is het de belangrijkste veroorzaker van algenbloei in de vijver. Nitraten en fosfaten zijn de belangrijkste ingrediënten van kunstmest. Doordat fosfaten vroeger een vast onderdeel waren van was- en schoonmaakmiddelen, is hiervan heel veel van in het oppervlaktewater terecht gekomen. Met desastreuse gevolgen van dien. Hele natuurgebieden (meren) zijn hieraan onderdoor gegaan, doordat deze volledig dichtgroeiden met alg. Dit gaf een verstikkende werking voor het leven in dat water. Na het afsterven van algen moeten deze namelijk weer worden afgebroken waarbij veel zuurstof (O2) nodig is. Hierdoor stierven (stikten) complete visbestanden en ontstond “dood” water. Het gebruik van fosfaat is daarom sterk aan banden gelegd. Tegenwoordig zijn de meeste wasmiddelen fosfaatvrij. Toch komt via de landbouw nog steeds veel te veel fosfaat in het oppervlaktewater terecht. Bij rioolwaterzuiveringsinstallaties worden fosfaten tegenwoordig weer teruggewonnen. Dit ontlast het milieu en maakt het fosfaat beschikbaar voor hergebruik (kunstmest). De wereldvoorraad fosfaat is namelijk beperkt. Ondanks dat het voor problemen kan zorgen is fosfaat namelijk essentieel voor de landbouw en daarmee de wereldvoedselvoorraad.

Fosfaat in de vijver

Fosfaat komt via het koivoer in onze vijvers terecht. Teveel fosfaat kan hier, net als nitraat, zorgen voor overvloedige algenbloei. Naast het feit dat dit geen fraai gezicht is kan dit onze vijvers verstikken en laat overvloedige algenbloei de zuurgraad (pH) sterk schommelen. Hier kunnen karpers slecht tegen. We willen de concentratie fosfaat dus zo laag mogelijk houden. We kunnen dit op verschillende manieren bewerkstelligen. De meest gebruikte manier om de fosfaatwaarde onder controle te houden is natuurlijk het voldoende verversen van water. Daarnaast helpt het om fosfaatarm voer te gebruiken. Wat er niet inkomt hoeft er immers ook niet uit. Tot slot kan een plantenfilter soelaas bieden. Doordat de planten de fosfaten als bouwstof gebruiken, concurreren ze met eventuele algen. Je zult dan wel regelmatig moeten snoeien, om daadwerkelijk voedingsstoffen uit je systeem te halen. Probeer de fosfaatwaarde in de vijver onder de 0,5 milligram per liter te houden, liefst nog veel lager. Ook voor fosfaatmetingen zijn druppeltest verkrijgbaar. Veel hobbyisten slaan de fosfaatmeting echter over en baseren het verversingsregime op basis van nitraten (en de carbonaathardheid (KH)). Hier valt wat voor te zeggen omdat fosfaatmetingen doorgaans onnauwkeurig zijn.

Groen water door algengroei Fosfaat schaal Fosfaat verwijderaar
Algengroei Schaal Fosfaatgehalte Fosfaat verwijderaar

Joop van Tol (www.koitoday.nl)