Zieke vissen behandelen

In een vorig artikel heb ik het opstellen van een behandelplan beschreven (Een behandelplan op (laten) stellen). Nadat een juiste diagnose is gesteld en de oorzaak van het probleem is achterhaald, moeten keuzes worden gemaakt in de wijze van behandeling, om de kans op succes hiervan te maximaliseren.

Waar ga ik behandelen?

Wanneer een voor de filterbacteriën (Nitrificatie) schadelijk middel noodzakelijk is, dan is het zaak om gedurende de behandeling het filter niet mee te laten draaien (maar wel in zichzelf te laten draaien of tenminste te blijven beluchten). Je zit immers niet te wachten op een ammoniak- en/of nitrietpiek juist op een moment dat de populatie vissen kwetsbaar is. Nog beter zou het zijn om in een behandelbak te behandelen, zodat je vijversysteem gewoon door kan draaien. Belucht deze bak dan wel goed en ververs iedere dag de helft van het water en doseer het middel daarvoor na.

Veel mensen zijn, in mijn optiek onterecht, kritisch op het behandelen buiten de vijver of met een kortgesloten filterinstallatie, omdat men dan bang is dat het probleem niet verholpen wordt, doordat er parasieten in de vijver of in de filter overleven. Bedenk echter dat je met welk middel dan ook nooit alle parasieten dood krijgt, er zullen altijd parasieten buiten het bereik van het middel blijven, bijvoorbeeld omdat ze diep in de huid van de vis zijn doorgedrongen. Een behandeling is dan ook bedoeld om het gros van de parasieten over de kling te jagen, daarnaast is het van wezenlijk belang om de oorzaak van het probleem aan te pakken, waardoor de vis zijn weerstand kan herstellen. Anders kun je wachten op de volgende parasitaire uitbraak. Hierdoor kan de vis zelf weer het aantal parasieten dat in elke vijver aanwezig is, onder controle houden. Die paar overlevers in de filter zullen het verschil niet maken (99,9% van de parasieten zit immers op de gastheer).

Welke dosering moet ik hanteren?

Kies, als er iets te kiezen valt, voor een middel dat het minst agressief is voor de vissen. Ga geen muggen met een kanon te lijf. Houdt ook milieuaspecten in het achterhoofd. Volg nauwgezet de dosering die op de verpakking staat vermeld. De ene fles FMC is de andere niet, de mengverhoudingen van de actieve stoffen kunnen per merk verschillen. Is de gebruiksaanwijzing onvoldoende helder, kies dan een ander merk of ander middel. Bereken het volume aan water dat je gaat behandelen goed. Bij een behandelbak, die meestal een eenvoudige vorm heeft, is dat heel gemakkelijk, bij een natuurlijke vijver al een stuk lastiger. Onderdoseren werkt resistentie in de hand, overdoseren kan de vissen vergiftigen.

Frequentie van behandelen.

Afhankelijk van de cyclus van een parasiet en de werkingsduur van het medicijn, zal één of meer keren behandelen noodzakelijk zijn. Eéncellige parasieten met een eenvoudige celdeling kunnen vaak met één behandeling worden bestreden, terwijl eierleggende of cystevormende parasieten vaak meer behandelingen nodig hebben. De snelheid van de cyclus van een parasiet is afhankelijk van de watertemperatuur. Bij warm water zal dus met kortere tussenpozen moeten worden behandeld, omdat eitjes en dergelijke dan sneller uitkomen.

Geen paniek!

Ga rustig en doordacht te werk. Pak de oorzaak van het probleem aan en maak een goed behandelplan. Laat dit door een derde (met verstand van zaken) controleren. Neem de eerste dag vrij, of plan de behandeling in het weekend (als dat zolang kan wachten). Juist in de eerste uren is het medicijn het sterkst en kunt u ingrijpen als het misgaat. Veel succes!

Auteur: Joop van Tol (Koitoday)